MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

 

Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania 

o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń

 Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,

niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”. 

 Jan Paweł II 

 Zamość, 12 czerwca 1999 roku

 

 

 

KONKURS EKOLOGICZN0 - REGIONALNY

pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA

 

 

V edycja 2012/2013

 

 BOGACTWA LUBELSZCZYZNY

 

5 czerwca 2013r w Zespole Szkół Publicznych w Suścu odbyła się uroczystość podsumowująca V edycję konkursu „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” przebiegającego w roku szkolnym 2012/13 pod hasłem „Bogactwa Lubelszczyzny”. Konkurs odbywa się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 42 zespoły, tj. 126 uczniów ze szkół województwa lubelskiego – powiaty: lubelski, kraśnicki, bialski, krasnostawski, lubartowski, puławski, biłgorajski, zamojski, tomaszowski.

 

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Aneta Ukalska - starszy specjalista ds.edukacji RPN, fotografik regionalistka, autorka publikacji przyrodniczych;

Pani Urszula Bartoszek - doradca metodyczny, nauczyciel geografii, koordynator działań konkursowych;

Pan Marek Nasiadka - geograf, krajoznawca, przyrodnik, autor przewodników po regionach Lubelszczyzny,

artykułów do czasopism przyrodniczych;

oceniała prace zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez organizatora na początku roku szkolnego i przyznała następujące miejsca:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – SP w Łaszczowie

I miejsce – SP w Borowinie Sitanieckiej

II miejsce – SP w Ulhówku

II miejsce – SP w Dereźni Solskiej

III miejsce  - SP w Kalinowicach

Wyróżnienie  - SP nr 3 w Tomaszowie Lub

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

          I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Niemcach

II miejsce –  Gimnazjum nr 7 w Lublinie

II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Bełżcu

II miejsce – Gimnazjum w Dereźni Solskiej

III miejsce –  Gimnazjum Publiczne w Wąwolnicy

III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce

Wyróżnienie –  Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej

Wyróżnienie – Gimnazjum Publiczne w Suścu

 

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce –  nie przyznano

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim

III miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Tomaszowie Lub

III miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Tomaszowie Lub

 

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami.

Miłą niespodzianką dla „wiernych” uczestników były dodatkowe nagrody rzeczowe. Otrzymały je szkoły, biorące udział w każdej edycji konkursu:

Szkoły podstawowe: z Ulhówka, Lubyczy Królewskiej i Łosińca,

Gimnazja: z Lubyczy Królewskiej, Bełżca, nr 1 i nr 2 Tomaszowa Lubelskiego,

Liceum z Janowa Lubelskiego oraz Zespoły Szkół nr 1 nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego

 

Wierny konkursowi pozostał pan wójt Franciszek Kawa, przyznając, jak co roku, nagrodę specjalną za stronę graficzną gazetki. W tym roku panu wójtowi najbardziej podobała się praca ze Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie.

Piątą, jubileuszową edycję uświetnił swoją obecnością, ale tez i nagrodą, Poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak, który uhonorował pracę z Gimnazjum przy ZS nr 5 w Krasnymstawie.

 

Obok wspomnianych już: pana posła Sławomira Zawiślaka i pana wójta Franciszka Kawy, swoją obecnością zaszczycili nas: pani Aneta Najda – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu, pan Bogdan Leszczuk – kierownik LSCDN oddział w Zamościu, pani Maria Winiarska – koordynator doradców metodycznych, pan Wiesław Lipiec – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, pan Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, pani Aneta Ukalska – starszy specjalista ds. edukacji RPN, prof. Jan Buraczyński z UMCS w Lublinie, pan Marek Nasiadka – fotograf,  autor przewodników po Roztoczu, pani Joanna Kowalczuk – dyrektor GOK w Suścu, pan Mieczysław Watrak – przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP w Suścu, pan Krzysztof Malec – leśniczy Nadleśnictwa Józefów oraz młodzież uczestnicząca w konkursie wraz z opiekunami.

 

Zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów ZSP w Suścu, wysłuchali werdyktu komisji konkursowej wraz z obszernym komentarzem jej przewodniczącej p Anety Ukalskiej, poznali laureatów konkursu i jego pozostałych uczestników, wysłuchali przemówień i podziękowań zaproszonych gości.

Miłym akcentem naszego małego jubileuszu było przekazanie podziękowań i gratulacji organizatorom i uczestnikom konkursu od Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisława Strupieniuka.

Na zakończenie wszyscy uczniowie, opiekunowie i goście zaproszeni zostali na obiad sponsorowany przez Wójta Gminy Susiec, a po obiedzie najwytrwalsi pojechali na wycieczkę do rezerwatu Czartowe Pole i kamieniołomów w Józefowie. Grupą wycieczkową opiekował się pan Krzysztof Malec.

Przygotowanie uroczystości możliwe było dzięki zaangażowaniu pracowników ZSP w Suścu oraz hojności sponsorów, którym na zakończenie serdecznie podziękował dyrektor szkoły pan Andrzej Rojek.

W tym roku wsparli konkurs:

Sławomir Zawiślak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Hetman  - Marszałek Województwa Lubelskiego

Jan Kowalczyk - Starosta Powiatu Tomaszowskiego

Zdzisław Strupieniuk - Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Jarosław Szymański -Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

Jan Kraczek  - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

Leszek Dmitroca - Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Mieczysław Watrak – Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP w Suścu

 

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, gościom, szczerze gratulują wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszają do udziału w kolejnych jego edycjach.

 

galeria

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )